สลัก

คูแคบ ๆ ที่ใช้ป้องกันและซ่อนตัวจากการถูกโจมตี สงครามร่องลึกก้นสมุทรมักเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง


ดูวิดีโอ: จอบ พงศกร - สลก. Carved Official Music Video (ตุลาคม 2021).