เผ่า Suquamish

ชนเผ่า Suquamish อาศัยอยู่บนเกาะใน Puget Sound


ดูวิดีโอ: Suquamish Tribe of Chief Seattle (ธันวาคม 2021).